Thiet ke web
Kiểm tra tên miền

Chọn ít nhất 1 loại tên miền để kiểm tra

.com              .net              .org
.vn                  .com.vn      .net.vn
Chọn tất cả

Chọn ít nhất 1 loại tên miền để kiểm tra

.vn         .com.vn         .ac.vn          .edu.vn          .info.vn          .org.vn
.biz.vn   .gov.vn           .name.vn    .pro.vn          .health.vn
Chọn tất cả

Chọn ít nhất 1 loại tên miền để kiểm tra

.asia  .biz   .bz   .cc   .co   .co.uk   .com.co   .com.tw   .de
.eu   .in  .info   .jp   .me   .mobi   .name   .net.co   .net.tw
.nom.co   .org.tw   .pro   .tel   .tv   .tw   .us   .ws   .xxx
Chọn tất cả


  Chọn đuôi tên miền và bấm đăng ký
  .com.vnĐăng ký
  .net.vnĐăng ký
  .infoĐăng ký
  .info.vnĐăng ký
  .biz.vnĐăng ký
  .pro.vnĐăng ký
  .int.vnĐăng ký
  .ac.vnĐăng ký
  .gov.vnĐăng ký
  .edu.vnĐăng ký
  .org.inĐăng ký
  .health.vnĐăng ký
  .asiaĐăng ký
  .co.inĐăng ký
  .net.inĐăng ký
  .firm.inĐăng ký
  .ind.inĐăng ký
  .gen.inĐăng ký
  .co.ukĐăng ký
  .plc.ukĐăng ký
  .org.ukĐăng ký
  .ltd.ukĐăng ký
  .me.ukĐăng ký