Kiểm tra tên miền
Kiểm tra tên miền, đăng ký tên miền
.com              .net              .org
.vn                  .com.vn      .net.vn
Chọn
  Page Title
  thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong

  Hỗ trợ khách hàng
  Thiết kế Website

  Hỗ trợ khách hàng
  Tên miền - Hosting

  Hỗ trợ SEO từ khóa
  Quảng cáo Google

  Hỗ trợ kỹ thuật
  Xử lý sự cố
  Thiet ke web

  Bảng giá dịch vụ Mail Plus

  Small Office Email 1

  600.000 VNĐ / năm

  Small Office Email

  1.200.000 VNĐ / năm

  Mail Plus 01

  2.160.000 VNĐ / năm

  Mail Plus 02

  3.600.000 VNĐ / năm

  Mail Plus 03

  5.400.000 VNĐ / năm

  Mail Plus 04

  9.000.000 VNĐ / năm

  5 địa chỉ mail

  10 địa chỉ mail

  20 địa chỉ mail

  50 địa chỉ mail

  100 địa chỉ mail

  300 địa chỉ mail

  100 MB

  200 MB

  400 MB

  1.000 MB

  3.000 MB

  10.000 MB