Kiểm tra tên miền
Kiểm tra tên miền, đăng ký tên miền
.com              .net              .org
.vn                  .com.vn      .net.vn
Chọn
  Page Title
  thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong

  Hỗ trợ khách hàng
  Thiết kế Website

  Hỗ trợ khách hàng
  Tên miền - Hosting

  Hỗ trợ SEO từ khóa
  Quảng cáo Google

  Hỗ trợ kỹ thuật
  Xử lý sự cố
  Thiet ke web


  Mã Gói


  DL1

  DL2

  DL3

  DL4

  DL5

  DL6

  Dung Lượng

  250MB

  500MB

  1000MB

  1500MB

  2000MB

  2500MB

  Băng Thông

  5GB

  10Gb

  20GB

  30Gb

  100GB

  200GB

  Tên Miền

  1

  2

  3

  5

  10

  20

  Tên Miền Con

  3

  5

  15

  KGH

  KGH

  KGH

  Tên Miền Ánh Xạ

  2

  4

  6

  10

  KGH

  KGH

  Tài Khoản Email

  5

  10

  20

  30

  KGH

  KGH

  Database (msql)

  1

  4

  5

  7

  10

  20

  Đơn giá /tháng

  25,000 đ

  50,000 đ

  100,000 đ

  120,000 đ

  150,000 đ

  180,000 đ

  Thanh toán tối Thiểu

  12 tháng

  12 tháng

  12 tháng

  6 tháng

  6 tháng

  6 tháng

   

  Đặt mua

  Đặt mua

  Đặt mua

  Đặt mua

  Đặt mua

  Đặt mua

      *KGH=Không giới hạn