So sánh giữa các dịch vụ Email Cập nhật lúc: Thứ năm, 14/03/2013, 23:47 (+0700)

Tính năng

Email Web Hosting*

Email Plus

Email Server Riêng

Server

Dùng chung với Web Hosting

Sử dụng chia sẻ

Server riêng + 01 IP

Số lượng địa chỉ Email

Tùy theo Gói dịch vụ

Tùy theo Gói dịch vụ

Không giới hạn

Dung lượng lưu trữ

Chung với Web Hosting

Tùy theo Gói dịch vụ

40 Gigabytes (+ Mua thêm)

Tên miền phụ (Add-on Domain)

Không

Không

5

DomainKeys / DKIM

Không

Catch-All / Mail Offline

Không

Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail

Không

Có (Self Signed)

Có (Mua thêm theo nhu cầu)

SPF – Sender Policy Framework

Backup SMTP Servers

Không

AntiSpam / Antivirus

Tích hợp mặc định

SpamAssassin & Kaspersky

Tùy chỉnh theo ý muốn

Kiểm tra lưu lượng sử dụng

Không

Đặt chế độ lưu trữ thư vào / ra

Không

Đặt chế độ theo dõi thư vào / ra

Không

Tùy chỉnh theo ý muốn


* Email Web Hosting: Dịch vụ Email miễn phí khi bạn mua Web Hosting.