Kiểm tra tên miền
Kiểm tra tên miền, đăng ký tên miền
.com              .net              .org
.vn                  .com.vn      .net.vn
Chọn
  Page Title
  thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong thiet ke web binh duong

  Hỗ trợ khách hàng
  Thiết kế Website

  Hỗ trợ khách hàng
  Tên miền - Hosting

  Hỗ trợ SEO từ khóa
  Quảng cáo Google

  Hỗ trợ kỹ thuật
  Xử lý sự cố
  Thiet ke web

  Tính năng

  Windows

  Linux

  I. Email

  - POP3/SMTP

  - WebMail

  - Duyệt WebMail bằng di động

  - Email Forward

  Bằng số lượng hộp thư POP3

  - Email Alias

  Bằng số lượng hộp thư POP3

  - Email Auto-Responser (Cấu hình tự trả lời Email gởi đến)

  - Catch-All Email Address

  - Chống Virus và Spam

  - Sender ID (SPF)

  II. Database

  - MS Access

  Không

  - Microsoft SQL Server

  2005 SP2-SP4, 2008 SP2

  Không

  - MySQL

  Phiên bản 5.x

  - Dung lượng của mỗi Database

  Tối đa 2GB và không quá 50% dung lượng lưu trữ của gói dịch vụ

  - Truy cập Database từ xa

  - Backup / Restore

  III. Domain

  - Truy cập Website không cần "www."

  - Cho phép truy cập bằng Domain đăng ký ở nơi khác

  - Truy cập Website bằng nhiều tên miền khác nhau

  Có - Tùy theo gói dịch vụ: Không vượt quá con số Sub Domain đối với Website chính và không vượt quá con số Park Domain đối với Website phụ.

  IV. Ngôn ngữ lập trình

  - ASP Classic

  Không

  - ASP.NET 1.1

  Có (Chỉ trên Windows 2003)

  Không

  - ASP.NET 2.0 / 3.5 / 4.0

  Không

  - ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC, Silverlight

  Không

  - Crystal Report Runtime

  Không

  - PHP 5

  - Perl

  Không

  - Phần mềm / Component cài sẵn trên máy chủ

  Do có rất nhiều hỗ trợ, gọi 1900-1830 để hỏi cụ thể

  Các tính năng khác

   

   

  - Web Control Panel

  Plesk hoặc Enkompass

  cPanel

  - File Manager

  - Truy cập qua FTP

  - Website Statistics

  - Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và helpdesk

  - Tải về Log của Web Server theo yêu cầu

  - Có thể cài đặt SSL